Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel: Saknarybypytelnaraky, s.r.o., se sídlem Únice, Hubenov 24, 38601.
Dodavatel je zapsán pod v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 17711.
Dodavatel není plátcem DPH.

IČ: 28109660
DIČ: CZ28109660
(dále jen "dodavatel")

Kontakt:
info(at)vajco.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
43-5438810297/0100, Komerční banka a.s.

2. Objednání zboží

Zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude nově od 1.7. 2015 expedováno nejpozději do 30 dnů od závazného potvrzení objednávky, případně od přijetí platby.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy po ČR
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. K dopravě je využíváno a) služeb České pošty, a.s.. Zboží je odesíláno jako "balík do ruky". Poštovné a balné činí 109,- Kč, dobírka je zpoplatněna 39,- Kč.

Doprava na Slovensko
Při zasílání obejdnávky na Slovensko, bude připočten poplatek 149,- Kč k základnímu poštovnému.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit v plné výši dobírkou v místě předání zboží pomocí České pošty, a.s., poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, nebo on line platební kartou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti zaměstnance České pošty záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit zaměstnancem České pošty.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním formuláře České pošty o dodání zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu vyrobeno. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.vajco.cz, doporučujeme zaslat reklamační email na adresu info(at)vajco.cz a uvést zde číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu a formulář pro reklamaci zboží. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá odvozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info(at)vajco.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info(at)vajco.cz.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.vajco.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.


">Způsob dopravy po ČR

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Můžete využít dopravy:

a) Českou poštou, a.s.. Zboží je odesíláno jako "balík do ruky". Poštovné a balné činí 109,- Kč, dobírka je zpoplatněna 39,- Kč. Balík bývá zpravidla doručován následující den po expedici. Zanecháte-li v objednávce číslo svého mobilního telefonu, bude vás Česká pošta informovat o stavu doručování.

b) kurýrem DPD. Poštovné a balné činí 200,- Kč, dobírka je zpoplatněna 39,- Kč. Dobírku lze při převzetí uhradit platební kartou. Zboží je doručováno do 24 hodin po expedici.

c) kurýrem po Praze. Poštovné a balné činí 140,- Kč. Nelze posílat jako zásilku na dobírku. Zboží je doručeno do 24 hodin od expedice.

">Způsob dopravy na Slovensko

Na Slovensko zasíláme zásilky pouze Českou poštou. a.s., Při zasílání obejdnávky na Slovensko bude připočten poplatek 149,- Kč k základnímu poštovnému. 

Způsob dopravy do zahraničí

Do zahraničí zasíláme všechny balíky pomocí České Pošty a podle jejích platných ceníků. Cena za poštovné do zahraničí se zobrazí po vyplnění země, do které chcete zásilku poslat. Seznam zemí, do kterých vajco zasílá: ČR, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko. Platby ze zahraničí lze provádět pouze pomocí služby Paypal.


 • Kde ty tapety jsou?
  12.2. 2015
  Věrný zákazník si jistě všiml, že na našem webu nedávno zmizely všechny tapety. Přátelé, je to tak. Ovšem nevěšte hlavu, vajco je přestalo samo produkovat, protože nedokázalo nabídnout tak nízkou cenu, jak by si přálo, ale zato navrhlo kolekci pro novou značku tapet PaperJoe, kterou si můžete prohlédnout zde. Narozdíl od vajcových jsou tištěné hlubotiskem a neplatíte zde za m2, ale za roli, která má rozměry 0,53m x 10m. S ničím jiným ovšem zdaleka nekončíme!
  Více →
 • Dostupnost zboží před Vánoci 2014
  15.12. 2014
  Vajco upozorňuje, že poslední objednávky s garancí odeslání do Vánoc přijímá:

  1) Obaly na iPhone a polštáře do 15.12.2014
  2) Samolepky do 17.12.2014

  Děkujeme za pochopení a přejeme co? krásné svátky!
  Více →
 • 20% sleva na všechno zboží!
  2.12. 2013
  Využijte naší jedinečné slevy k nákupu vánočních dárků! Sleva na veškeré zboží z www.vajco.cz platí po dobu 48 hodin, ve dnech 2. a 3. 12.2013 a lze jí aktivovat pouze vložením kódu "20-OFF" do kolonky Voucher v nákupním košíku. Uplatnit lze jen při dopravě Českou poštou a na dobírku. Na poštovné se sleva nevztahuje. Sleva bude odečtena až po odeslání objednávky a její výše vám bude zaslána obratem na zadaný e-mail. V případě dotazů se obraťte na e-mail info@vajco.cz.
  Více →
 • Nový designér Zdeněk Hojsák
  25.11. 2013
  Vítáme na vajcu nového designéra Zdeňka Hojsáka známého i pod jménem VertigoGrphx ! Z jeho patternové tvorby (napočítali jsme 6 miliard vzorů a pak jsme toho radši nechali) jsme si zatím vybrali 17 vzorů na tapety, které jsou opravdu nepřehlédnutelné. Samozřejmě všechny nabízíme v obou variantách - na papíře, jehož zadní strana je již opatřena vodou a stačí jí namočit, a na silnějším vliesovém samolepícím papíře. Podívejte se na ně v sekci tapety s opakujícícm se vzorem!
  Více →
 • Vajco na SLEVOMATU
  19.11. 2013
  Až do 13.12.2013 můžete na Slevomatu objednávat vouchery na vajco obaly na iPhone se slevou 200,-Kč. Nabídka se týká úplně všech našich designů, modelů pro typy 4/4s i 5/5s včetně těch, které přibudou během trvání této akce. Na jednu objednávku na vajcu můžete uplatnit neomezené množství voucherů a ušetřit tak ještě na poštovném. Vouchery ze slevomatu jsou platné 1 měsíc, ale 100% garanci doručení do Vánoc v případě zasílání českou poštou zaručujeme pouze u objednávek do 13.12. Odkaz na akci naleznete zde.
  Více →
 • co? vajco! Interiérové studio Vajco nabízí celou řadu originálních designů. Je vědecky prokázáno, že samolepka na zeď od našich návrhářů zdvojnásobí vaše životní štěstí! Samolepící dekorace od firmy Vajco jsou vyrobeny z fantazie, snů a kalandrovaného monomerického polyvinylchloridu. Kromě samolepek na zeď nabízíme také celou řadu dalších interiérových doplňků. Takže se pohodlně usaďte, dejte si kafíčko a v klidu si Vajco naklepejte, oloupejte, vražte do něj plnotučnou (když nemáte plnotučnou, tak tam vražte olivu) a pusťte se do něj! Je připraveno s láskou jako od vaší babici.
  Více →
 • Fototapety na vajco.cz Pokud si zadáte do vyhledávače pojem "fototapety", pravděpodobně narazíte na něco úplně jiného, než tady pod pojmem fototapety nabízíme my. Ptáte se proč? Jako u všech našich produktů i v tomto případě nabízíme přidanou hodnotu, a tou je náš vlastní design. Určitě se u nás nesetkáte s běžnou praxí, kterou je nákup fotografie s palmou ve fotobance a její vytištění na požadovaný formát. My si tu ty naše tapet hýčkáme! Všechny jsou vyňuňané do posledního pixelu a třikrát upravené tam až zpátky, než je vypustíme na světlo boží. Proto se vám taky tak líbí, ne?
  Více →
 • Jak nalepit samolepku na notebook Pokud nevlastníte monitor o úhlopříčce 120 cm, samolepku na notebook hravě nalepíte sami. Nespornou výhodou samolepky na notebook je, že je jak snadno nalepíte, tak snadno opět slepíte, a to beze stop! Takže vám nic nebrání z Darth Vadera během odpoledne přesedlat třeba na Sněhurku. A teď už k věci:1) Očistěte místo, na které chcete samolepku na notebook lepit, od prachu a nečistot, tím, že na notebook nalijete kýbl vody, případně opatrně přetřete lehce navlhčeným hadrem s trochou jaru, aby se povrch odmastil.2) Samolepku přiložte na rovný povrch, a kouskem měkkého textilu přihlaďte případné vzduchové bubliny, které mohly vzniknout během přepravy v tubusech. Položte samolepku tak, aby byla papírem nahoru, a papír opatrně sundejte. Nyní máte v ruce pouze samolepící motiv s přenášecí fólií.3) Nalepte samolepku na notebook, a kusem měkkého textilu opět přihlaďte a vytlačte vzduchové bubliny ven. Poté pomalu sejměte i přenášecí (průhlednou) fólii.4) Samolepku k notebooku ještě jednou přihlaďte měkkým hadrem. Dokonáno jest. Užívejte si své samolepky, a v momentě, kdy vás přestane bavit, běžte se podívat na naše novinky v sekci samolepky na notebook.
  Více →
 • Jak lepit samolepku na zeď Doporučené materiály kam je vhodné lepit samolepky na zeď:sádrokarton; nová zeď s rovným povrchem,okna, zrcadla, dveře,dlaždice a obklady s rovným povrchem,dřevěný nábytek, kuchyňské linky s rovným povrchem ...chladničky, mrazničky a jiné spotřebiče s rovným povrchem1) Povrch, na který budete lepit samolepky na zeď, vždy řádně očistěte a zbavte mastnoty. Stěny zbavte prachu a nečistot, sklo, nábytek, chladničky atd. otřete hadrem namočeným ve vodě s jarem, případně zbavte jakýchkoliv stop po lepidle apod. pomocí odlakovače/ benzínového čističe a řádně osušte! Ke každému povrchu je třeba přistupovat jinak. Pokud si nejste povrchem jisti, nejdříve vyzkoušejte na málo viditelném místě (za skříní atd.). Předtím, než budete lepit, si můžete samolepku umístit „nanečisto“, případně si na vybraném místě udělat tužkou značky, které půjdou posléze vygumovat.
  2) Položte si samolepku na rovnou podložku papírem směrem k podložce a měkkým hadrem přejeďte celý motiv, aby samolepka perfektně přilnula k průhledné přenášecí fólii (během transportu v tubusu mohlo dojít k částečnému odlepení od přenášecí fólie).
  3) Po vyhlazení oddělte pomalým tahem samolepku s přenášecí fólií od papíru. V případě potřeby přitlačujte motiv k přenosové fólii ručně, aby žádná část samolepky nezůstala na papíru.
  4) Po odstranění papíru přiložte motiv na požadované místo (pokud si nejste jisti, nebo je-li Váš motiv větší než cca 1m, doporučujěme tento krok provádět ve dvou, aby nedošlo ke slepení samolepky k sobě). Opět přihlaďte měkkým hadrem, aby samolepka řádně přilnula ke stěně, a vyhladily se případné vzduchové bubliny. Po pečlivém přilepení pomalým tahem sejměte přenášecí fólii. Přenášecí fólie má menší lepivost než řezaný motiv, a nemělo by tedy docházet k slepování fólie včetně motivu.
  5) Na závěr ještě jednou použijte měkký hadr a přihlaďte motiv ke zdi/nábytku apod.
  6) Dílo je hotovo, papír a přenášecí fólii řádně vytřiďte!

  Více →
 • Vajco workshopy Taková samolepka na zeď, samolepka na auto, polštář, nebo skin na notebook se nejlépe navrhuje v kruhu dobrých přátel, a to zejména poblíž zurčícího soudku a praskajícího tuku na opodál se pečícím selátku. Ano děti, už je to tady! Po velmi vydařeném minulém ročníku, kdy náš (tehdy ještě co do počtu skromný) designérský team vyrazil vstříc divoké přírodě liberecka, pouze s perem, skicákem, a „nezkaženým pohledem dítěte“, jsme se rozhodli z této akce udělat tradici. Proto již vybíráme co nejvýhodnější termín pro další ročník – velmi pravděpodobně to bude opět některý květnový víkend. Srdečně zveme jak ty, kteří už pro nás samolepky na zeď navrhují, tak ty, kteří se k tomu teprve chystají! Informace o termínu (místo bude opět vesnička s přiléhavým jménem Naděje) zveřejníme zde na webu, a na naší facebookové stránce http://www.facebook.com/vajco.cz !
  Více →
 • Designéři tapet Velmi nás těší, že se naše (nyní již 15-ti hlavá) řada designérů opět rozrostla. Každá naše samolepka na zeď je jako naše vypiplané děťátko, a jeho vývoj nesvěřujeme jen tak někomu. Posledními přírůstky do naší líhně samolepících dekorací a papírových tapet jsou studenti animace Pepa Prokop a Saša Hetmerová, kteří naši nabídku samolepek na zeďa tapet obohatili o svojí typickou estetiku.. (mimochodem poznáte, který z nich je zapálený námořník, a který si rád hraje s panáčky, medvídky, a zajíčky? V našem teamu nehraje roli pohlaví, sexuální orientace, náboženské vyznání (i když je pravda, že vyznavače vesmírných lidí bychom si asi trochu proklepli), obvod hrudníku, dosažené vzdělání v oboru raketového inženýrství, titul vicemiss čr, titul skokan roku získaný od akademie udílející ceny Anděl, rozsah znalosti seriálu červený trpaslík (to ale, pravda, trochu pomůže) ani sklon k nadměrné kučeravosti vlny, chceme s jejich pomocí pouze vytvořit široké spektrum motivů pro naší kolekci samolepek na zeď, samolepek na auto, samolepek na notebooky… a to se nám, myslím, soudruzi daří! Rádi se od našich zákazníků a návštěvníků tohoto webu necháme informovat o dalších talentech, kteří by mohli náš tým obohatit!
  Více →
 • Frekvence nových návrhů Zákazníky názorově flexibilnější pak upozorňujeme, že na Vajcu se objevuje průměrně jedna nová samolepka či tapeta na zeď každé dva dny. Slovo průměr najdete na tomto webu pouze jednou a to v předchozí větě. To slovo nemáme rádi a slibujeme, že už nikdy ho nepoužijeme. Z důvodu nevyzpytatelnosti inspirace a přelétavosti můz, dochází k prezentaci nového vzoru samolepící dekorace na zeď spíše ve vlnách, ale ten průměr sedí.
  Více →
 • Papírové tapety - něco z historie První dochovaná zmínka o tapetách na zeď pochází z doby francouzského krále Ludvíka XI, který roku 1418 pověřil umělce Jeana Bourdichona pomalováním padesáti rolí papíru, které si chtěl nainstalovat ve své residenci. Objednaný byl motiv andělů na modrém pozadí. Ručně malované tapety si začali brzy objednávat další movití evropané, ale zrození tapety, jakou známe dnes, se datuje rokem 1675. Jean Papillion, známý francouzský rytec, začal jako první používat tiskové bloky pro souvislé repetitivní vzory. Další významný tvůrce tapet, Jean Baptiste Réveillon (1725-1811) byl původně vyučený jako obchodník s galanterním zbožím a papírník. Roku 1753 začal dovážet ve velkém z Anglie tapety, po kterých se mezi francouzskou buržoazií brzy jen zaprášilo. Použil proto věno své manželky pro výrobu vlastních rolí sametového papíru potištěných zářivými barvami. Již jako velmi bohatý muž kupuje v roce 1765 residenci s vlastním parkem a divadlem, aby do jeho přízemí přesunul svoji továrnu na tapety, a horní patro používal jako soukromou rezidenci. Jedna z jeho nejznámějších tapet, papier bleu d'Angleterre, byla dokonce použita v komnatách Marie Antoinetty. Roku 1783 získala Réveillonova továrna oprávnění užívat titul Královská Manufaktura. Vlastnictví papírny a odborné znalosti přivedly Réveillonovi do cesty Etienna de Montgolfiera, jemuž vyrobil "tapetový obal" na jeho horkovzdušný balón startující z Versailles. Po francouzské revoluci emigroval Réveillon do Anglie, a svojí manufakturu pronajal firmě Jacquemart & Bénard, která v produkci tapet pokračovala až do roku 1840.
  Více →
 • Vratčka, kvrdlačka, kladívko ... Nejste-li přítelem vrtaček, kvrdlaček, kladívek, hřebíků, štafliček, vodováhy, tužky, gumy, sádry na nepovedené díry do zdi, různých sloučenin a lepidýlek, a raději jdete plesknout sandálem o bulvár, než byste doma trávili hodiny věšením obrazu, pak jste na správné adrese! Naše dekorace jsou totiž samolepící! To sice neznamená, že by se naše dekorace sama vybalila z balíku a nalepila na zeď, ale už jste blízko! Naší samolepku prostě sejmete z papírového podkladu a nalepíte, hotovo! V jen velmi nepravděpodobném případě, že vás naše samolepící dekorace omrzí stačí opět jednoduše slepit, a vaše stěna zůstane neporušená! Na co ještě čekáte?
  Více →